AmplifiersAmplifiers

CMOS OPA
FM LNA
Audio PA

CMOS OPA

PART No.
Description
Vin Range (V)
IQ/Channel(mA)
Voffset (mV)
Rail to Rail
PSRR (dB)
CMRR(dB)
en(nV/√Hz)
Gain Bandwidth (MHz)
Slew Rate (V/uS)
Package
BCT8721
1 Channel RRIO 15MHz, CMOS Amplifier
2.1-5.5
1.1
±0.85
Y
85
70
15
15
9
SOT23-5
BCT8721B
1 Channel RRIO 15MHz, CMOS Amplifier
2.1-5.5
1.1
±0.85
Y
85
70
15
15
9
SOT23-5
BCT8722
2 Channel RRIO 15MHz, CMOS Amplifier
2.1-5.5
1.1
±0.85
Y
85
70
15
15
9
SOP8
DFN2x2-8L
BCT8724
4 Channel RRIO 15MHz, CMOS Amplifier
2.1-5.5
1.1
±0.85
Y
85
70
15
15
9
SOP14
BCT8321
1 Channel RRIO 1MHz, CMOS Amplifier
2.1-5.5
0.08
±0.8
Y
82
62
20
1
0.52
SOT23-5
BCT8321B
1 Channel RRIO 1MHz, CMOS Amplifier
2.1-5.5
0.08
±0.8
Y
82
62
20
1
0.52
SOT23-5
BCT8358
2 Channel RRIO 1MHz, CMOS Amplifier
2.1-5.5
0.08
±0.8
Y
82
62
20
1
0.52
SOP8
BCT8324
4 Channel RRIO 1MHz, CMOS Amplifier
2.1-5.5
0.08
±0.8
Y
82
62
20
1
0.52
SOP14

FM LNA

PART No.
Description
Vcc (V) Range
IQ (mA)
ISD(uA)
Power Gain (dB)
Noise Figure (dB)
Input Return Loss (dB)
Reverse Isolation (dB)
Output Return Loss (dB)
Package
BCT5007
FM Low Noise Amplifier
2.6-3.6
9.2
0.1
21
1.2
-3.7
-39.8
-20.5
SOT363

Audio PA

PART No.
Description
Class
Po-8Ω (W)
Vin (V)
Intput
Switching Frequency (KHz)
Modulation Frequency (KHz)
THD+N (%)
ISHDN (uA)
PSRR (dB)
Package
BCT8002
2.2W BTL Output Class AB
Audio Power Amplifier
AB
1.5
2.5-5.5
Analog
0.1
1
64
SOP8
BCT8890
2.2W BTL Output Class AB
Audio Power Amplifier
AB
1.5
2.5-5.5
Analog
0.1
1
64
MSOP8
DFN3x3-8L
DFN2x2-8L
BCT8933
Class T Audio Amplifier
T
2
2.2-5.5
Analog
600
800
0.03
0.1
-70
QFN3x3-20L
BCT8937S
Class T Audio Amplifier
T
1.2
3.0-5.5
Analog
1060
800
0.08
1
-68
WCSP-14L
BCT89317
Class T Audio Amplifier
T
2.15
3.0-5.5
Analog
1060
800
0.08
1
-68
WCSP-14L
BCT89318
Class T Audio Amplifier
T
2.15
3.0-5.5
Analog
1060
800
0.08
1
-68
WCSP-14L
日本fdk 日本大陆视频 亚洲经典在线观看 欧美大屁股电臀舞视频 在线看波多野结衣av
国产93视频在线观看网站 波波在线A片免费观看 日本在线免费 欧美色图日 我要日日日